Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Openbare orde en veiligheid Handhaving Indienen verzoek tot handhaving

Indienen verzoek tot handhaving

Het is mogelijk om bij de gemeente een ‘verzoek tot handhaving’ in te dienen. Het indienen van een verzoek tot handhaving betekent dat u de gemeente er op wijst dat u vermoedt dat iemand de regels overtreedt.

Om te kunnen verzoeken om handhaving is het volgens de wet vereist dat u bent aan te merken als belanghebbende. Onder een belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Indien het bijvoorbeeld een bouwwerk betreft dat gebouwd is zonder bouwvergunning kunnen bijvoorbeeld de buren aangemerkt worden als belanghebbende.

 

Om te kunnen beoordelen of u aan te merken bent als belanghebbende is het noodzakelijk dat wij weten wie om handhaving verzoekt. Om deze reden kunnen wij een anoniem verzoek om handhaving niet in behandeling nemen. Tijdens de behandeling van zo'n verzoek worden uw belangen en die van degene op wie de klacht betrekking heeft tegen elkaar afgewogen. Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend.

 

Een verzoek kan terecht of niet terecht zijn. Een toezichthouder moet altijd een onderzoek ter plaatse uitvoeren naar aanleiding van het verzoek. Als er geen overtreding is geconstateerd zal het verzoek schriftelijk afgewezen worden. De verzoeker krijgt in eerste instantie nog de gelegenheid zijn zienswijze in te dienen op het voornemen tot afwijzen. De afwijzing geeft een belanghebbende burger het recht om bezwaar en beroep in te dienen.

 

Als er wel sprake is van een overtreding dan is de gemeente wettelijk verplicht te onderzoeken of er alsnog een vergunning of toestemming kan worden verleend. Wanneer dit kan dan krijgt de overtreder eerst de kans om alsnog een vergunning aan te vragen. De gemeente brengt in zo’n geval dan wel extra legeskosten in rekening. Is het niet mogelijk om nog een vergunning te verlenen, dan zal de illegale situatie beëindigd moeten worden. Dat kan betekenen dat een illegaal gebouwd bouwwerk moet worden afgebroken of dat een bepaald gebruik moet stoppen.

 

U kunt uw verzoek op schrift stellen, voorzien van uw naam en adresgegevens en richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer.

 

Zie ook

Regelingenbank/Legesverordening

Omgevingsvergunning

 


Uitgelicht


Zoeken